นอนกรนไม่อันตรายอย่างที่เคยคิดกัน

  • By admin
  • 21 September, 2016
  • Comments Off on นอนกรนไม่อันตรายอย่างที่เคยคิดกัน

USA, New Jersey, Jersey City, Couple in bed, man snoring

นอนกรนเกิดขึ้นได้กับทุกคน โดยเราจะสังเกตได้จากคนรอบข้างสังเกตว่ามีช่วงหยุดหายใจหรือหายใจไม่สม่ำเสมอ มีอาการหายใจขัด หรือหายใจไม่สะดวกขณะนอนหลับ อาจมีอาการคล้ายสำลักน้ำลาย มีอาการสะดุ้งตื่น ผวา พลิกตัว หรือ หายใจแรงเหมือนขาดอากาศหลังจากหยุดหายใจ ยิ่งในเด็กอาจมีท่านอนที่ผิดปกติ เช่น ชอบนอนตะแคง หรือ นอนคว่ำ หรือ อาจไม่มีสมาธิทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้นาน หงุดหงิดง่าย หรือมีกิจกรรมต่างๆ ทำตลอด มีความดันโลหิตสูงซึ่งยังหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจน และประสิทธิภาพในการทำงาน หรือผลการเรียนแย่ลง เพราะอาการง่วง, ขาดสมาธิ พัฒนาการทางสมองและสติปัญญา รวมทั้งความจำแย่ลง พร้อมทั้งอาจมาด้วยอาการที่ไม่ชัดเจน เช่น อ่อนเพลีย มีอาการซึมเศร้า มีสมรรถภาพทางเพศด้อยลง หงุดหงิด หรือมีอารมณ์เสียง่าย ท้งหมดล้วนแล้วเป็นอาการนอนกรนทั้งสิ้นเลยก็ว่าได้ค่ะ

เมื่อแพทย์สงสัยว่าอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หรืออาจเป็นนอนกรนอันตราย นอกเหนือจากการซักประวัติ และตรวจร่างกายแล้ว แพทย์อาจส่งท่าน ตรวจการนอนหลับ เพื่อช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรค และถ้าท่านเป็นนอนกรนอันตราย การตรวจการนอนหลับจะบอกความรุนแรงของโรคได้ ว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับมากหรือน้อยเพียงใด และช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาท่านได้ดีขึ้นเช่นกัน

Comments are closed.