นิวเมติก คืออะไร

 • By admin
 • 23 November, 2016
 • Comments Off on นิวเมติก คืออะไร

 

นิวเมติก ( PNEUMATIC ) มาจากภาษากรีก จากคำว่า  pnuematigos (นิวเมติกอส) หรือ Pnuema  (นิวเม, นิวมา) แปลว่า อากาศ ลมพัดระบบนิวแมติก หมายถึง ระบบทำงานโดยใช้อากาศเป็นตัวส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เช่น กระบอกสูบลม หรือมอเตอร์ลม วาล์ว ชุดกรองลม ปั๊มลม ข้อต่อ สายลม ปัจจุบันได้ มีการนำลมอัด มาใช้สำหรับงานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ได้แก่ งานการประกอบ ชิ้นส่วนในโรงงานอุตสาหกรรม งานระบบเครื่องจักรอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ การบรรจุหีบห่อ งานด้านกระบวนการผลิตอาหาร งานเชื่อมโลหะ งานขนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักเบา งานพิมพ์ และงานอื่น ๆ อีกมากมาย

การทำงานของระบบนิวเมติก

 1. ความดันใช้งานประมาณ 6 บาร์ (bar) ไม่เกิน 10 บาร์ (bar) ถ่ายทอดกำลังงานได้น้อย
 2. ลมอัดมีการยุบตัวเมื่อมีอุณหภูมิเปลี่ยนหรือถูกแรงกด ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ไม่สม่ำเสมอ
 3. อุปกรณ์มีขนาดเล็ก ราคาถูก
 4. ไม่เกิดอันตราเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เพราะลมอัดไม่ติดไฟและไม่ระเบิด
 5. ต้องมีอุปกรณ์ช่วยผสมน้ำมันหล่อลื่น
 6. อุณหภูมิใช้งานสูง ประมาณ 160 องศาเซลเซียส
 7. ลมอัดสะอาดไม่ต้องมีท่อไหลกลับ

ส่วนประกอบของระบบนิวเมติก มีดังนี้

 1. ต้นกำลัง คือ มอเตอร์หรือเครื่องยนต์
  2.  เครื่องอัดอากาศ ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานแรงดัน หรือที่เรียกว่าลมอัด ที่มี ความดันสูง
  3.  เครื่องระบายความร้อนลมอัด ทำหน้าที่ระบายความร้อนลมอัดก่อนนำไปใช้งาน  เนื่องจากอากาศ ที่ถูกอัดให้มีความดันสูงจะทำให้อุณหภูมิอากาศสูงขึ้นตามไปด้วย
  4.  เครื่องกรองลมท่อส่งลมอัด ทำหน้าที่กรองลมอัดก่อนนำไปใช้งาน  เนื่องจากอากาศมีความชื้นและ ฝุ่นละออง
  5.  ถังเก็บลมอัด ทำหน้าที่เก็บกักลมที่ทำการอัด และจ่ายลมออกด้วยความดันสม่ำเสมอ
  6.  เครื่องทำอากาศแห้ง ทำหน้าที่กำจัดความชื้นออกจากลมอัด ป้องกันการเกิดหยดน้ำกลั่นตัวในระบบซึ่งจะทำความเสียหายให้อุปกรณ์อื่นได้
  7.  อุปกรณ์กรองลม ทำหน้าที่คล้ายเครื่องกรองลมท่อส่งลมอัด
  8.  ชุดควบคุมและปรับคุณภาพลมอัด ติดตั้งใกล้กับอุปกรณ์ทำงานหรือเครื่องจักร เพื่อกรองความชื้น ปรับความดันของลมอัด และผสมน้ำมันหล่อลื่นก่อนใช้งาน ประกอบด้วย
  –  อุปกรณ์กรองลม ทำหน้าที่กรองลมให้สะอาดและดักความชื้น
  –  อุปกรณ์ควบคุมความดันลมอัด ทำหน้าที่รักษาความดันใช้งานให้อยู่คงที่ ถึงแม้ความดันต้นทางจะเปลี่ยนแปลง
  –  อุปกรณ์ผสมน้ำมันหล่อลื่น ทำหน้าที่ผสมน้ำมันหล่อลื่นให้กับลมอัด เพื่อป้องกันการเสียดสีของ อุปกรณ์ทำงานที่มีการเคลื่อนที่ในระบบ
 1. อุปกรณ์ควบคุมทิศทางลมอัด ได้แก่ วาล์วชนิดต่างๆ ทำหน้าที่เปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการทำงานของระบบ ประกอบด้วย
  –  วาล์วควบคุมทิศทาง ทำหน้าที่ควบคุมลูกสูบเคลื่อนที่เข้าหรือเคลื่อนที่ออก
  –  วาล์วปรับความเร็ว ทำหน้าที่ควบคุมลมอัดให้มีปริมาณมากน้อยตามต้องการ ทำให้ลูกสูบเคลื่อนที่ช้า หรือ เร็ว ได้แก่ วาล์วปรับอัตราการไหลและวาล์วคายไอเสีย
 2. อุปกรณ์ทำงาน(working element) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแรงดัน(ลมอัด)เป็นพลังงานกล ได้แก่ กระบอกสูบ มอเตอร์ลม
 3. อุปกรณ์เก็บเสียงหรือตัวเก็บเสียง (air silencer) ทำหน้าที่กรองสียงลมหรือเก็บเสียงลมอัดที่ออกจากรูระบายลมทิ้งไม้มีเสียงดัง

Comments are closed.