การใช้งานสำหรับโปรแกรมหวย

  • By admin
  • 12 August, 2017
  • Comments Off on การใช้งานสำหรับโปรแกรมหวย

เหตุที่เรายังอยู่ ก็เพราะ พันธะสัญญาที่เรามีต่อกันตั้งแต่ โปรแกรมหวย Richmantool เริ่มกำเนิดขึ้นมา และ มีสมาชิกที่ยังต้องการเรา

– หน้าตาสวยงาม ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน แม้ผู้ไม่คล่องในการใช้คอมพิวเตอร์

– ตัวอักษรขนาดใหญ่ มองง่าย คีย์ข้อมูลได้ไว ประมวลผลรวดเร็ว

– ระบบ เสียงเมื่อคีย์ข้อมูลตัวเลข ป้องกันการ คีย์ผิด

– รองรับ โปรแกรมหวย 3 ตัวบน , 3 ตัวโต๊ด , 2 ตัวบน , 2 ตัวโต๊ด , วิ่งบน , 2 ตัวล่าง , 3 ตัวล่าง , วิ่งล่าง

– รองรับ การคีย์ข้อมูล 2 กลับ 3 กลับ และ 6 กลับ 19 ประตู และ 00-99 อัตโนมัติ

– ระบบ รวมเลข ตัวอย่างเช่น นาย A ซื้อ 123=100 นาย B ซื้อ 123=50 ระบบจะรวมให้อัตโนมัติเป็น 123=150

– ระบบ รวมโต๊ด หากมีลูกค้าซื้อเลขโต๊ด ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันระบบจะรวมกันให้อันโนมัติเช่น 123 132 213 231 312 321 ตัวละ 100 จะได้ 123 เลขเดียว 600

 

– ระบบ ค้นหาตัวเลขที่ต้องการเมื่อคีย์ข้อมูล ระบบ ดูเลขแบบแบ่งประเภท เช่น 3 ตัวบน หรือ 2 ตัวล่าง เป็นต้น

– ระบบ ดูข้อมูลตัวเลขที่คีย์ล่าสุด เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง หรือ ลบเลข (ในกรณีคีย์ผิด)

– ระบบ เลขดัง (จ่ายครึ่งราคา) คีย์ เลขตรงอย่างเดียว ระบบจะเพิ่ม โต๊ด ให้ด้วยอัตโนมัติ

– ระบบ ฐานข้อมูลลูกค้า จัดการ เบอร์ติดต่อ , ส่วนลด ต่าง ๆ

– ระบบ คัดโปรแกรมหวย และ วิเคราะห์ความเสี่ยง ป้องกันการขาดทุน ในการทำธุรกิจ

– ระบบ แสดงยอดรับ , ยอดประเมินความเสี่ยงที่จะเสีย ของเลขประเภทต่าง ๆ

– ระบบ แสดงข้อมูลเลขตาม ชื่อลูกค้า หรือ แบบ กลุ่มเลขไม่แบ่งลูกค้า

– ระบบ เรียงเลข ตามยอดเงิน จากมากไปน้อย เพื่อให้คุณประเมินเลขนั้น ๆ เพื่อคัดออก

– ระบบ จัดการเลข ที่ถูกคัดออก เพื่อส่งให้ เจ้าอื่น

– ระบบ ส่งออก Excel , PDF เพื่อ ปริ้น ข้อมูล ต่าง ๆ

– ระบบ ตรวจสอบเลขที่ถูกเมื่อหวยออก สามารถแสดง ตามชื่อลูกค้าที่ต้องการได้ พร้อม เบอร์ติดต่อ แสดงผลกำไร และ ขาดทุน เมื่อตรวจสอบเลขที่ถูก

– ระบบ ข้อมูลย้อนหลัง เก็บข้อมูล ผลกำไร และ ขาดทุน เลขที่ถูกในงวดนั้น ๆ

– ระบบ เครือข่าย Lan คีย์ข้อมูลหลายเครื่องโดยใช้ฐานข้อมูลเดียว ( รุ่นลงทะเบียน )

– และอื่น ๆ ยิบย่อย ที่รอให้คุณมาทดลองใช้ด้วยตัวคุณเอง

Comments are closed.