ลักษณะสำคัญของนักสืบที่มีประสิทธิภาพ

  • By admin
  • 15 October, 2021
  • Comments Off on ลักษณะสำคัญของนักสืบที่มีประสิทธิภาพ

นักสืบที่คลี่คลายคดียากอย่างต่อเนื่องมักถูกกล่าวว่ามีโชค แม้ว่าสิ่งนี้อาจเป็นความจริงเพียงบางส่วน แต่ก็อาจเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ที่ทำให้นักสืบมีประสิทธิภาพจริงๆ ในการเป็นนักสืบที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการเตรียมพร้อมอย่างเพียงพอแล้ว คุณต้องมีและพัฒนาคุณลักษณะที่จำเป็นบางอย่างด้วย ลักษณะเหล่านี้บางส่วนมีดังนี้ นักสืบที่ประสบความสำเร็จทุกคนต้องมีวินัยในตนเองในระดับสูง วินัยในตนเองนี้จะช่วยชี้นำพฤติกรรมของนักสืบเพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้วิธีการสืบสวนที่ยอมรับได้ตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักจริยธรรมเท่านั้นในการแก้ปัญหาคดี นักสืบที่ประสบความสำเร็จมักเข้าหาคดีด้วยความตื่นตัว ใส่ใจในรายละเอียดอย่างพิถีพิถันและไม่เคยปล่อยให้โอกาสใด ๆ เกิดขึ้น ทุกขั้นตอนของการสอบสวนจะต้องคำนวณอย่างรอบคอบและไม่เคยมีโอกาสที่อาจเป็นอันตรายต่อคดี ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักสืบในการสรุปผลจากหลักฐานที่ค้นพบในระหว่างการสอบสวน ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงมากมาย และพิจารณาว่าสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นพื้นฐานในการสืบสวนที่ประสบความสำเร็จ แม้ว่าเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจะฝึกฝนลักษณะนี้เป็นประจำ แต่ความท้าทายทางจิตนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักสืบ วิธีการให้เหตุผลประกอบด้วยสองประเภท การให้เหตุผลแบบนิรนัย: นักสืบเกือบทุกคนใช้การใช้เหตุผลแบบนิรนัยในชีวิตประจำวันนักสืบได้รับมอบหมายให้เปิดเผยข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีหนึ่งเพื่อพยายามแก้ไขคดี ในกรณีของการใช้เหตุผลแบบนิรนัย บุคคลอนุมานข้อมูลบางอย่างโดยไม่ได้รับประโยชน์จากข้อเท็จจริงทั้งหมด การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย การใช้เหตุผลเชิงอุปนัย นักสืบสามารถหลีกเลี่ยงการรับรู้ที่แคบลงได้เป็นการดีที่สุดที่จะมีข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนที่จะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น และอย่างไร และโดยใคร นักสืบอาจมาถึงที่เกิดเหตุและสังเกตเห็นบาดแผลกระสุนปืน ที่วัดด้านขวาของผู้ตายและอาวุธยังคงอยู่ในมือขวาของบุคคลนั้น ผู้ตายนอนอยู่บนพื้นบ้าน ไม่มีหลักฐานว่ามีการบังคับ และข้อมูลเบื้องต้นพบว่าผู้ตายไม่มีศัตรู นักสืบจึงใช้เหตุผลแบบนิรนัยเพื่อสรุปว่าผู้ตายฆ่าตัวตายโดยใช้อาวุธในมือ อย่างไรก็ตาม … Continue Reading →