การประยุกต์ใช้การตรวจสอบรับรองแบบไม่ทำลาย

  • By admin
  • 21 January, 2022
  • Comments Off on การประยุกต์ใช้การตรวจสอบรับรองแบบไม่ทำลาย

การตรวจสอบรับรองแบบไม่ทำลายหรือครอบคลุมเทคนิคต่างๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบชิ้นส่วนและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมต่างๆ อุตสาหกรรมทั่วไปบางส่วน ได้แก่ พลังงาน พลังงาน และภาคที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี และอุตสาหกรรม เช่น การบินและอวกาศและการป้องกัน ตรวจสอบรับรองส่วนใหญ่เสนอการทดสอบหลักอย่างน้อย 3 ประเภท ได้แก่ การตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็ก ตรวจสอบรับรองและการตรวจสอบด้วยสายตา แม้ว่าส่วนใหญ่จะนำเสนอรูปแบบขั้นสูงบางอย่าง เช่น การทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง

ตรวจสอบรับรองกระแสไหลวน การทดสอบด้วยภาพรังสี

การทดสอบการปล่อยเสียง เช่นเดียวกับเทคนิคการตรวจสอบ อุตสาหกรรมมุ่งเน้นไปที่การใช้งานที่คล้ายคลึงกัน และด้วยเหตุนี้จึงมีการเลือกคุณสมบัติเฉพาะของแอปพลิเคชันที่สามารถเลือกได้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการตรวจสอบอุปกรณ์บางประเภทอย่างละเอียด ซึ่งเชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบท่อส่งน้ำมัน และให้เกณฑ์มาตรฐานสำหรับความเข้มงวดในการตรวจสอบที่ดำเนินการ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันสำหรับถังเก็บในรูปแบบ นอกจากจะใช้กับวัตถุขนาดใหญ่ เช่น ท่อส่ง ถังเก็บ ภาชนะรับความดัน และท่อหม้อน้ำแล้ว การทดสอบแบบไม่ทำลายยังใช้กับชิ้นส่วนขนาดเล็ก

ชิ้นส่วนที่ใช้ในเครื่องบินและตรวจสอบรับรอง ความปลอดภัยให้ข้อได้เปรียบในการประเมินความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนโดยไม่ทำให้เสียหาย ทำให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของชิ้นส่วนก่อนนำไปใช้งานที่สำคัญได้อย่างประเมินค่าไม่ได้ การใช้งานนี้มักจะก้าวไปอีกขั้นด้วยการตรวจสอบสินค้าอัตโนมัติในสายการประกอบ ทำให้มีการตรวจสอบชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติเมื่อออกจากสายการผลิต ซึ่งรับประกันการตรวจสอบคุณภาพด้วยความเร็วสูงเป็นพิเศษ

แอปพลิเคชันส่วนใหญ่มีประโยชน์ด้วยเหตุผลสองประการ

ในช่วงเวลาของการตรวจสอบข้อมูลสามารถรวบรวมและนำไปใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่เหมาะสมหากมีเช่นการทิ้งชิ้นส่วน การซ่อมแซมหรือติดตามสภาพอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ประการที่สอง ในกรณีที่มีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในภายหลัง เช่น ท่อประปาแตก สามารถสร้างบันทึกการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ได้ว่าไม่มีข้อบ่งชี้ของความล้มเหลว หรือได้ดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อป้องกันสถานการณ์ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากเมื่อพูดถึงการประกันภัยหรือการดำเนินการทางกฎหมายตรวจสอบรับรองโดยรวมให้บริการที่มีคุณค่าแก่อุตสาหกรรมที่ให้บริการ

โดยทั้งการใช้งานและวิธีการที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อประหยัดเงิน ปกป้องอุปกรณ์ และรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง อย่างที่คุณเห็น ตรวจสอบรับรองใช้หลักการต่างๆ เช่น แม่เหล็กไฟฟ้า การแผ่รังสี และเสียง ตลอดจนคุณสมบัติโดยธรรมชาติของวัสดุเพื่อทำการทดสอบและรับข้อมูล เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุและเทคนิคแต่ละอย่าง มักจะรวบรวมข้อมูลในระดับต่างๆ กันจากแต่ละเทคนิค ด้วยเหตุนี้ จึงมักใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อพัฒนาภาพรวมก่อน แล้วจึงเจาะลึกข้อบกพร่องเฉพาะเพื่อให้ได้ค่าที่วัดได้แม่นยำยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธ์กันระหว่างเวลา

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.anp.co.th/

Categories: บริการ

Comments are closed.