ประเทศไทยเพิ่มสายการผลิตโดยเริ่มผลิตกระบะคาร์โก้ประหยัดพลังงาน

  • By admin
  • 7 July, 2015
  • Comments Off on ประเทศไทยเพิ่มสายการผลิตโดยเริ่มผลิตกระบะคาร์โก้ประหยัดพลังงาน

ในปี 2554 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์กระบะคาร์โก้ของไทยมีมูลค่าการส่งออกถึง 22,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออกยานยนต์ 12,340 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และการส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ 9,721 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ ในปี 2555 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคาดการณ์ยอดการผลิตรถยนต์ของไทยว่าจะมีอัตราการขยายตัวสูง เนื่องจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 2554 ทาให้บริษัทรถยนต์กระบะคาร์โก้ส่วนใหญ่ไม่สามารถเดินสายการผลิตได้ ประกอบกับมียอดคงค้างจองจานวนมาก จึงทำให้ในปี 2554 บริษัทรถยนต์ต้องเร่งกาลังการผลิตเพื่อส่งมอบรถกระบะคาร์โก้ให้กับลูกค้าให้เร็วที่สุด ในเดือนพฤษภาคม 2555 ไทยผลิตรถยนต์ได้มากกว่า 200,000 คันเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ 50 … Continue Reading →